XXIII РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ - 13-14 май 2011г.

Уважаеми колеги,


На 14 май в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ще се проведе XXIII републиканска студентска олимпиада по програмиране. За първи път олимпиадата се провежда като официален първи етап (подрегион) на Международната студентска олимпиада по Програмиране на АСМ (http://icpc.baylor.edu).


Това състезание води началото си от 80-те години на миналия век и до 1989 г. са били проведени 9 Републикански студентски олимпиади по програмиране. След промените от 1989 г., РСОП престава да съществува. През 1998 г. група ентусиасти от Американския университет в България положиха началото на Междууниверситетски турнир по програмиране. Макар и провеждан по различен начин (по правилата на световната олимпиада за студенти ICPC на ACM) този турнир беше по същество национално състезание по програмиране за студенти. Междууниверситеският турнир беше проведен седем пъти в периода 1998-2004 г. По време на седмото издание на Турнира през 2004 г., състояло се във ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски", колегията единодушно реши да промени името на състезанието в Републиканска студентска олимпиада по програмиране и да обяви Осмия междууниверситетски турнир за Седемнадесета републиканска студентска олимпиада по програмиране.


С настоящето Ви известяваме за състезанието и Ви каним да участвате в Двадесет и третата републиканска студентска олимпиада по програмиране.