СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

1. Code::Blocks 16.01
2. Dev-C++ 5.11
3. Visual Studio 2010
4. Eclipse 4.6 Neon Release

Компилатори

1. GCC/G++ compiler and GDB debugger from TDM-GCC (version 4.9.2, 32 bit, SJLJ) или по-висока
2. Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 18.00.21005.1 for x86 или по-висока
3. Java Development Kit 1.8 Update 121 или по-висока

Забележка: Възможни са промени.


Официални спонсори на XXIX РСОП

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Musala Soft company
Sirma Group
Еконт
ComSoft ltd
Stemo ltd
Община Русе