Класиране


Официално класиране по университети на XXIX РСОП - 13 май 2017, Русе

Ранг Университет Задачи Време
1 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 10 859
2 Американски университет в България - Благоевград 7 586
3 Нов български университет - София 7 698
4 Русенски университет "Ангел Кънчев" 4 516
5 Бургаски свободен университет 3 418
6 Технически университет - Варна 3 751
7 Технически университет - Габрово 2 351
8 Икономически университет - Варна 1 226
9 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 1 245
10 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"   0
10 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"   0

Участници извън класирането в XXIX РСОП - 13 май 2017, Русе

Участници Отбор Задачи Време
Софтурен университет, София
Ръководители:
д-р Светлин Наков
Никола Костов
Иван Йонков
SoftU1 *std::logic_failure*
Симеон Пламенов Вънов
Илиян Христов Кордев
Камен Петков Петров
3 316
SoftU2 *BogoSortImpl*
Валентин Иванов Колев
Виктор Добринов Казаков
Тодор Бориславов Илчев
3 160
Ученици, Русе
Ръководители:
проф. д-р Каталина Григорова
доц. д-р Пламенка Христова
RUSE
Петър Няголов
Виктор Кожухаров
Матю Машков
Емил Инджев
8 829

Официално класиране по отбори на XXIX РСОП - 13 май 2017, Русе

Ранг Отбор
1 FMI_1
Иво Даниел Дилов
Даниел Райков Атанасов
Антон Детелинов Чернев
Ръководител: доц. д-р Георги Георгиев
2 AUBG01
Джимшер Схиртладзе
Емилияно Гирити
Еужен Хасанаж
Ръководители: доц. д-р Стоян Бонев, гл. ас. Емил Келеведжиев
3 NBU1
Соня Иванова Милева
Валери Красимиров Цолов
Станислав Фригоров Иванов
Ръководители: проф. д-р Красимир Манев, доц. д-р Николай Киров, ас. Велислав Николов
4 RU1
Слави Георгиев Георгиев
Павел Стоянов Златаров
Мирослав Боянов Маринов
Ръководители: доц. д-р Пламенка Христова
5 BSU1
Христо Христов
Камен Петков Томов
Евгени Николаев Иванов
Ръководители: гл. ас. д-р Димитър Минчев, Стоян Узунов
6 TUV3 Unsupervised Learners
Асен Анатолиев Асенов
Александър Росенов Георгиев
Даниел Атанасов Атанасов
Ръководители: ас. инж. Нели Калчева, гл. ас. д-р инж. Венцислав Николов
7 TUG
Георги Илков Бешев
Пламен Мирославов Маринов
Йордан Руменов Пенев
Ръководител: проф. дмн Стоян Капралов
8 IU
Александър Веселинов Петков
Христо Ивелинов Иванов
Даниел Атанасов Атанасов
Ръководител: Бонимир Пенчев
9 VSU1
Стоян Керчев Стоянов
Диляна Янкова Димова
Галя Господинова Георгиева
Ръководител: доц. д-р Галина Момчева
10 VTU
Борислав Петров Гаджев
Ивайло Илков Цветков
Давид Боянов Костов
Ръководител: доц. д-р Валентин Пенев Бакоев
10 SHU
Нури Ниязи Нури
Мустафа Ниязи Нури
Георги Дианов Георгиев
Ръководител: доц. д-р Теодоси Теодосиев


Уважаеми колеги и участници в XXIX РСОП,
Класирането на всички отбори (SPOJ Results) можете да видите и свалите в PDF формат.

XXIX РСОП - класиране на всички отбори

ВУЗ, които имат акредитация по професионални направления Информатика и компютърни науки и/или Комуникационна и компютърна техника, но не са взели участие в XXIX РСОП - 13 май 2017, Русе

ВУЗ
1 Висше училище по мениджмънт - Варна
2 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
3 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
4 Висше училище по телекомуникации и пощи - София
5 Европейски политехнически университет - Перник
6 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
7 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив
8 Технически университет - София
9 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
10 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
11 Университет по хранителни технологии - Пловдив
12 Химикотехнологичен и металургичен университет - София
13 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Официални спонсори на XXIX РСОП

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Musala Soft company
Sirma Group
Еконт
ComSoft ltd
Stemo ltd
Община Русе