Снимките в Google Drive:  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NmRYiXUrSb2luVC61UQn1JJNw500Txga

Снимките като два zip файла: първа част и втора част


e-Pay
HyoerScience

Д-р Владимир Алексиев
musala
Генерален спонсор Златен спонсор


icb
SBTech
it step
   Златен спонсор Сребърен спонсор