ПРОГРАМА за провеждане на XXX РСОП

Петък 18.05 в Телерик Академия

12:00 – 15:00 ч.  Пристигане и настаняване на участниците
14:00 – 16:00 ч.  Регистрация на участниците
16:00 – 16:30 ч.  Откриване на олимпиадата
16:45 – 18:00 ч.  Запознаване на участниците с работните места и тестване на средите
17:30 – 18:30 ч.  Техническа конференция
19:00 ч.              Вечеря за официалните гости, спонсори и ръководители (в кампуса на НБУ)

Събота 19.05 в Телерик Академия

 8:30 – 8:45 ч.      Настаняване на участниците по работните места
 9:00 – 14:00 ч.    Олимпиада
14:30 – 15:45 ч.  Почивка за участниците
(15:00 – 15:45 ч.  Организационна сбирка на ръководителите на отборите)
16:00 – 17:00 ч.  Награждаване
17:00 ч.              Парти за участниците

Неделя 20.05.

Отпътуване


Партньор на Нов български университет за провеждането на XXX републиканска студентска олимпиада по програмиране Телерик академия

Официални спонсори на XXX РСОП

e-Pay
HyoerScience

Д-р Владимир Алексиев
musala
Генерален спонсор Златен спонсор


icb
SBTech
it step
   Златен спонсор Сребърен спонсор