Класиране


Официално класиране по университети

1.  Американски университет в България
2. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
3. Нов български университет
4. Технически университет - Варна
5. Русенски университет "Ангел Кънчев"
6. Бургаски свободен университет
7. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
8. Технически университет - Габрово
9. Университет по библиотекознание и информационни технологии

Класиране по отбориУважаеми колеги и участници в XXIX РСОП,
Класирането на всички отбори (SPOJ Results) можете да видите и свалите в PDF формат.


Партньор на Нов български университет за провеждането на XXX републиканска студентска олимпиада по програмиране Телерик академия

Официални спонсори на XXX РСОП

e-Pay
HyoerScience

Д-р Владимир Алексиев
musala
Генерален спонсор Златен спонсор


icb
SBTech
it step
   Златен спонсор Сребърен спонсор


Висши училища, които имат акредитация по професионални направления
4.6 Информатика и компютърни науки
и/или
      Комуникационна и компютърна техника

ВУ
1 Висше училище по мениджмънт - Варна
2 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
3 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
4 Висше училище по телекомуникации и пощи - София
5 Европейски политехнически университет - Перник
6 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
7 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив
8 Технически университет - София
9 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
10 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
11 Университет по хранителни технологии - Пловдив
12 Химикотехнологичен и металургичен университет - София
13 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Да се допълни!!!