УЧАСТНИЦИ

СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ, ПРАВОУЧАСТНИЦИ СА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОБУЧАВАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 4.6 И 5.3.

Номер Университет Град Направление
1 Американски университет в България - Благоевград Благоевград 4.6
2 Бургаски свободен университет Бургас 4.6, 5.3
3 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Варна 4.6
4 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 4.6
5 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София София 5.3
6 Висше училище по мениджмънт Варна 4.6
7 Висше училище по телекомуникации и пощи София 5.3
8 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София София 4.6, 5.3
9 Европейски политехнически университет - Перник Перник 4.6, 5.3
10 Икономически университет - Варна Варна 4.6
11 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Велико Търново 5.3
12 Нов български университет - София София 4.6, 5.3
13 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив 4.6, 5.3
14 Русенски университет "Ангел Кънчев" Русе 4.6, 5.3
15 Софийски университет "Св. Климент Охридски" София 4.6, 5.3
16 Технически университет - Варна Варна 5.3
17 Технически университет - Габрово Габрово 5.3
18 Технически университет - София София 4.6, 5.3
19 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Бургас 5.3
20 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София София 4.6
21 Университет по хранителни технологии - Пловдив Пловдив 5.3
22 Химикотехнологичен и металургичен университет - София София 4.6
23 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Шумен 4.6, 5.3
24 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Благоевград 4.6, 5.3

Източник: Регистър на висшите училища в Република България. http://rvu.mon.bg/

Софийски университет "Св. Климент Охридски"


FMI_1

  1. Антон Детелинов Чернев
  2. Даниел Райков Атанасов
  3. Иво Даниел Дилов

FMI_2

  1. Александър Станев ФН: 81700
  2. Михаил Михайлов ФН: 81698
  3. Николай Цонев ФН: 31551